2015-05-26

Vinsten lyfter för Ryanair


Flygbolaget Ryanair rapporterar en vinstökning med 66 procent efter skatt för det brutna räkenskapsåret som avslutades i mars.


Antalet passagerare växte med 11 procent till 90 miljoner, vilket var betydligt mer än Ryanair hade satt som mål för året. Det irländska bolaget spår fortsatt vinstökning det här året. Bolaget listar några förklaringar, som en satsning på förbättrad service och mer kringtjänster, och att man valt bort en del små regionala flygplatser.

Vinsten blev 867 miljoner euro, cirka 8 miljarder kronor. Innevarande år beräknas den landa på mellan 940 och 970 miljoner euro, och passagerarantalet nå 100 miljoner.

Ryanair bedömer att biljettpriserna kommer att mer eller mindre ligga stilla under perioden fram till september. Flygbolaget är Europas största sett till antalet passagerare.