2015-04-28

Vattenfall bantar: 1000 ska bort


Statliga energijätten ska skära ner antalet anställda med 1 000 personer. Beskedet gavs i samband med kvartalsrapporten där koncernen redovisar ett vinstfall på 40 procent.


Lägre energipriser och sjunkande produktion har slagit mot Vattenfalls resultat. Vinsten efter skatt stannade på knappt fem miljarder kronor, mot 8,2 miljarder för motsvarande kvartal i fjol.

– Efterfrågan på el har under årets första kvartal varit fortsatt svag och elpriserna har fortsatt att falla. Det skydd vi har i form av terminskontrakt tecknade till högre prisnivåer minskar successivt vilket innebär att dagens låga marknadspriser får allt större genomslag på Vattenfalls resultat, säger Magnus Hall, Vattenfalls vd och koncernchef i ett pressmeddelande.

Och nu ökar koncernledningen takten när det gäller kostnadsbesparingar. Processen med att sälja den tyska brunkolsverksamheten fortsätter och samtidigt ska runt 1 000 heltidstjänster bort, varav hälften inom stabsfunktioner. Vattenfall har fått en ny koncernstruktur med sex affärsområden.

– Den nya organisationen ger förutsättningar för ett starkt nordeuropeiskt bolag, säger vd Magnus Hall i en skriftlig kommentar.

Koncernens omsättning för första kvartalet var 45,4 miljarder kronor, jämfört med 45,9 miljarder för motsvarande period i fjol och rörelseresultatet hamnade på 8,4 miljarder kronor (mot 11,8 i fjol).