2015-04-22

Valutalyft för Stora Enso


Den svensk-finska papperskoncernen Stora Enso redovisar ett vinstlyft för årets första kvartal. Besparingar och en positiv valutaeffekt ligger bakom utvecklingen.


Rörelseresultatet exklusive engångsposter steg 21 procent till 220 miljoner euro (cirka 2 miljarder kronor), vilket kan jämföras med en snittprognos bland analytiker på 209 miljoner euro enligt en Reuters-enkät.

Valutaeffekten var netto 64 miljoner euro, i huvudsak beroende på den amerikanska dollarns lyft.