2018-10-12

Utredare föreslår höjt rotavdrag för att rädda energimål


Höjt rotavdrag och nytt stöd till alla som vill lagra el i hemmet. Det är några av åtgärderna som krävs för att regeringens energimål ska uppfyllas utan att kostnaderna springer i väg, enligt en särskild utredning som DN tagit del av. 

  


Förslagen presenteras i en rapport av regeringens särskilda utredare Lise Nordin och lämnas över till energiminister Ibrahim Baylan under fredagen. 

För att få ner elförbrukningen vill Lise Nordin att elleverantörerna åläggs att hjälpa sina kunder med energieffektivisering.