2017-12-08

Utländska åkerier kan slippa skatt


Utländska åkerier kan slippa skatt i Sverige genom att köra ofta till exempelvis Norge, rapporterar SR Ekot. Då kan transporterna räknas som internationell trafik.


Men branschorganisationer och myndigheter anser att chaufförer utnyttjar kryphålet för att undvika skatt.

- Många av dem kommer in i landet och har då en legal transport till landet. Sedan blir man kvar och så kör man under radarn, säger Pia Bergman vid Skatteverket, till Ekot.