2015-06-22

Uppåt för tysk ekonomi


Tysklands ekonomi har gått bättre under andra kvartalet jämfört med det första, enligt tyska finansdepartementets senaste månadsrapport.


Under första kvartalet ökade BNP med bara 0,3 procent. Men den senaste statistiken visar på tillväxt av order, produktion, export och detaljhandel.

Enligt departementet pekar indikatorerna på ett måttligt uppsving under andra kvartalet. Särskilt industrin har inlett perioden april-juni starkt, och allt fullare orderböcker tyder på expansion i branschen de kommandena månaderna.

Flera av de senaste indikatorerna har dock pekat i motsatt riktning, påpekar finansdepartementet som också tror på en ökning av den privata konsumtionen, som bland annat gynnats av ökad köpkraft.