2016-09-12

Svenskarna tror på stigande bostadspriser igen


Svenskarnas syn på bostadspriserna har vänt upp igen. 70 procent av de cirka tusen tillfrågade hushållen räknar med stigande bostadspriser det närmaste året. För en månad sedan låg motsvarande andel på 61 procent.


Samtidigt är det färre som tror på fallande priser, enligt SEB:s boprisindikator. Sammantaget har indexet stigit med tolv enheter till 59 mellan augusti och september.

"Införandet av amorteringskravet och rapporter om lugnare prisutveckling sänkte förväntningarna under sommaren. Nu verkar de effekterna ha klingat av och vi har två månader i rad med relativt stora ökningar", skriver SEB:s privatekonom Jens Magnusson i ett pressmeddelande.