2015-09-21

Sex av tio förlorar på regeringens budgetförslag


Sex av tio kommer att få mindre i plånboken nästa år som en direkt följd av regeringens budgetförslag. Det visar regeringen själv i en bilaga till förslaget.


I sin finansplan skriver finansminister Magdalena Andersson att regeringen räknar med att ”över mandatperioden” så kommer framför allt hushåll med svag ekonomi att få det bättre. Men den som letar sig fram till en tabell i en bilaga, finner att 60 procent kommer att få minskad disponibel inkomst (det samma som inkomst efter skatt, men inräknat eventuella bidrag). Både män och kvinnor förlorar i inkomst, men männen mer än kvinnorna. Män utnyttjar ROT- och rutavdrag mer än kvinnor. Dessutom har i genomsnitt män högre inkomster och därmed slår nedtrappningen av jobbskatteavdraget mer mot män än mot kvinnor.