2017-10-31

SCA ökar vinsten – "Marknadsläget är starkt"


Skogsbolaget SCA redovisar en vinst före skatt på 765 miljoner kronor för tredje kvartalet 2017. Det kan jämföras med vinsten på 562 miljoner kronor motsvarande period 2016.


Rörelsevinsten uppgick till 776 miljoner kronor, jämfört med 577 miljoner kronor ett år tidigare. Omsättningen uppgick till 4.231 miljoner kronor, jämfört med 3.769 miljoner kronor ett år tidigare.

"Marknadsläget är starkt inom alla SCA:s segment, med en god efterfrågan och fortsatta prishöjningar. Produktionen har varit stabil", skriver bolaget i rapporten.