2015-05-07

SBAB slår till med räntehöjning


Statliga SBAB höjer räntan för bolån med två till tio års bindningstid. Ränteändringen gäller även bostadslån förmedlade via SBAB:s båda samarbetspartners ICA Banken och Ikano Bank. Orsaken uppges vara kraftigt högre marknadsräntor för längre löptider.


Riksbankens minusränta går nu åt motsatt håll för bolånekunderna hos statliga SBAB. De höjer från och med i dag räntan för nya bolån med mellan 0,10 och 0,40 procentenheter. Höjningarna gäller lån med bindningstider på mellan 2 och 10 år. Lån med kortare bindningstid, 3 månader och 1 år ändras inte.

Orsaken till höjningen är att marknadsräntorna för längre löptider stigit kraftigt den senaste tiden. Därför höjs bolåneräntorna på motsvarande sätt, skriver SBAB i ett pressmeddelande.

Annons:

– Vår ambition är att visa följsamhet i våra bolåneräntor gentemot väsentligt förändrade marknadsförutsättningar, tillägger Klas Danielsson, vd på SBAB.

För ett lån med en löptid på tre år blir den nya tabellräntan 2,09 procent, en höjning med 0,20 procentenheter. Ett lån med en löptid på 7 år hamnar på 3,05 procent, en höjning med 0,35 procentenheter.