2018-01-11

Riksbanken splittrad om räntehöjning


Riksbanken närmar sig sakta en räntehöjning. Men direktionsledamöterna är splittrade om när den bör ske, visar protokollet från Riksbankens möte i december.


Någon gång i mitten av i år höjer Riksbanken sin viktigaste styrränta från rekordlåga -0,5 procent, enligt bankens egen räntebana som samtliga sex direktionsledamöter har ställt sig bakom. Det är dock en prognos och inte ett löfte, som Riksbankschefen Stefan Ingves ofta påpekar. Och än så länge spretar uppfattningarna i direktionen om när det rätta läget infaller, framgår av protokollet från det penningpolitiska mötet i december.

Mest "hökaktig", det vill säga benägen att höja räntan, är vice riksbankschef Henry Ohlsson. Han framhåller att inflationen har varit kring målet på 2 procent under en längre tid och förespråkar att höjningar av räntan inleds redan i början av året.