2016-10-27

Riksbanken lämnar räntan oförändrad


Sveriges Riksbank beslutar att räntan ska ligga oförändrad på -0,5 procent.


Även om Riksbankens direktion väljer att lämna sin styrande reporänta oförändrad, flaggar den både för en längre period av låg ränta och för att det kan komma sänkningar längre fram.

– Direktionen bedömer att reporäntan behöver hållas på -0,50 procent ett halvår längre jämfört med prognosen från september. Sannolikheten att räntan sänks ytterligare har ökat, skriver direktionen i ett pressmeddelande.