2015-09-03

Riksbanken beredd att göra mer


Riksbanken lämnar den rekordlåga styrräntan oförändrad på minus 0,35 procent. Men riksbanksledningen håller kvar fingret på räntesänkarknappen och bedömarna tror på mer sen.


Även om riksbanksledningen inte gör något nu, betonar den att man har hög beredskap att agera om inte inflationen tar fart, även mellan de ordinarie penningpolitiska mötena.

"Reporäntan kan sänkas ytterligare och köpen av statsobligationer kan utökas", skriver banken i ett pressmeddelande. I Riksbankens detaljerade styrränteprognos antyds att räntan

kan komma att sänkas aningen senare i höst, till någonstans kring minus 0,40-0,45 procent.