2015-03-19

Reporäntan sänktes ytterligare


Det finns tecken på att inflationen har bottnat och är på väg upp, men den senaste tidens förstärkning av kronan riskerar att bryta den trenden.


För att understödja uppgången i inflationen har Riksbankens direktion beslutat att göra penningpolitiken ännu mer expansiv genom att sänka reporäntan med 0,15 procentenheter till –0,25 procent och köpa statsobligationer för 30 miljarder kronor, skriver Riksbanken i ett pressmeddelande. 

Reporäntan förväntas ligga kvar på –0,25 procent åtminstone till andra halvåret 2016. Därefter förväntas den stiga gradvis och i en långsammare takt än i prognosen i den penningpolitiska rapporten i februari.