2015-03-25

Optimistiska hushåll


Hushållens syn på den egna och svenska ekonomin har blivit mer optimistisk, enligt Konjunkturinstitutets (KI) mätningar.


Hushållens konfidensindikator för hushåll steg med 2,9 enheter till 100,5 i mars. Den ligger därmed i nivå med det historiska genomsnittet.

Däremot är det dystrare tongångar i näringslivet. KI:s barometerindikator sjönk 2,7 enheter till 101,5 i mars, från 104,2 i februari. Det är tredje månaden i rad med tillbakagång. Indikatorerna för huvudsektorerna i näringslivet noterade alla en nedgång.

Störst var tillbakagången för tillverkningsindustri som föll 4,6 enheter. Indikatorerna i näringslivet ligger, trots nedgången, fortfarande över sina historiska genomsnitt, skriver KI i ett pressmeddelande.