2015-03-16

Ökat seniorföretagande


Seniorernas nyföretagande ökade med åtta procent under 2014. Totalt startade drygt 1 800 personer över 65 år eget.


Många av dagens pensionärer är friska, har ett brett kontaktnät och känner sig långt ifrån färdiga med arbetslivet. Ett eget företag blir en möjlighet att styra hur mycket, med vad och när man vill jobba.

Under 2014 registrerade sig 1 811 personer över 65 år som enskilda näringsidkare. Det är en ökning med 8 procent sedan 2013.