2017-10-30

Ökad vinst för Scania


Lastbilsjätten Scania redovisar en vinst före skatt på 2.507 miljoner kronor för tredje kvartalet, jämfört med vinsten på 2.328 miljoner kronor motsvarande period 2016.


Intäkterna uppgick till 27.665 miljoner kronor, jämfört med 25.099 miljoner kronor under tredje kvartalet i fjol.

Orderingången på lastbilar och bussar ökade under kvartalet med 26 procent till 23.061, jämfört med 18.346 föregående år.