2015-06-10

Ökad orderingång i industrin


Orderingången till den svenska industrin ökade med 1,9 procent i april jämfört med mars, enligt siffror från Statistiska centralbyrån (SCB). Jämfört med april i fjol ökade orderingången med 4,4 procent.


Produktionen i industrin ökade med 2,0 procent mellan mars och april. Jämfört med april i fjol år ökade produktionen med 1,5 procent, enligt SCB.