2017-10-24

Ökad orderingång för Saab


Orderingången stiger för försvarskoncernen Saab, som bedömer att försäljningstillväxten i år kommer att ligga över bolagets långsiktiga finansiella mål. Rörelsemarginalen väntas bli bättre än året innan.


”I stora delar av världen ser vi fortsatt ökande försvarsbudgetar och större satsningar på civil säkerhet än tidigare”, skriver vd Håkan Buskhe i bolagets delårsrapport för tredje kvartalet.

Omsättningen för kvartalet steg till 6.222 miljoner kronor, från 5.761 miljoner kronor motsvarande period i fjol, och orderingången ökade till 3.701 miljoner kronor, från 3 498 miljoner kronor.