2015-08-25

Miljarder i tyskt budgetöverskott


De tyska offentliga finanserna gick med ett överskott på 21,1 miljarder euro (202 miljarder kronor) under första halvåret 2015. Det motsvarar 1,4 procent av landets BNP, enligt federal statistik. 


Omkring hälften av överskottet härrör från den federala budgeten, som fick draghjälp av försäljningen av nya tyska mobilfrekvenser. Men såväl delstater som kommuner och socialförsäkringssystemet gick på plus. Siffrorna redovisas samtidigt som federal statistik visar att Tysklands ekonomi växte med 0,4 procent under andra kvartalet jämfört med kvartalet före. Det är en ökning från en tillväxt på 0,3 procent i första kvartalet. Jämfört med andra kvartalet i fjol var tillväxten i årets andra kvartal 1,6 procent. BNP-siffrorna bekräftar preliminära beräkningar.