2015-04-17

Lägre vinst för SKF


Kullagerjätten SKF redovisar en vinst före skatt på 1 592 miljoner kronor för första kvartalet 2015. Det kan jämföras med vinsten på 1 787 miljoner kronor motsvarande period 2014.


Analytiker hade i genomsnitt räknat med en vinst på 1 919 miljoner kronor, enligt Reuters sammanställning.

Omsättningen uppgick till 19 454 miljoner kronor, jämfört med 16 734 miljoner kronor ett år tidigare.

Tidigare i år presenterade SKF ett sparprogram som innebär att 1 500 tjänstemän tvingas lämna bolaget, och en omorganisation pågår.

”Vi fokuserade starkt på att implementera det redan tillkännagivna omstruktureringsprogrammet och jag är glad över de goda framsteg jag har sett hittills, ungefär 40 procent”, skriver SKF:s vd Alrik Danielson i en kommentar.

Det råder stor osäkerhet om den ekonomiska utvecklingen i omvärlden, konstaterar han. SKF räknar med att efterfrågan framöver kommer att ligga på samma nivå som året innan.