2015-04-29

Kronan stärks efter räntebesked


Riksbanken låter oväntat styrräntan ligga kvar på minus 0,25 procent. Däremot skjuter banken på en framtida räntehöjning. Först under andra halvåret 2016 väntas räntan långsamt höjas, skriver banken.


Bankens ledamöter håller dock dörren öppen för en sänkning längre fram.

Samtidigt utökas programmet av köp av statsobligationer med ytterligare 40-50 miljarder kronor. Syftet är att pressa ner räntorna för företag och hushåll.

Banken konstaterar att inflationen har börjat stiga, om än från låga nivåer. Även inflationsförväntningarna är på väg upp.

"För att understödja den positiva utvecklingen och säkerställa att inflationen stiger tillräckligt snabbt har Riksbankens direktion beslutat att utöka köpen av nominella statsobligationer", skriver banken.

Den utebliva sänkningen medförde att kronan stärktes med 6-7 öre mot både dollarn och euron.