2015-06-26

Kapplöpning om bredband i rymden


Airbus, Coca-Cola och Virgin ska tillsammans satsa 500 miljoner dollar, motsvarande cirka 4,3 miljarder kronor, på att bli först med världsomspännande bredband, skriver tidningen The Guardian.


Företagen investerar i bolaget Oneweb, som vill placera ut över 600 mikrosatelliter i rymden före år 2019. Satsningen ska göra mobilmaster och dyra mobilkablar onödiga, och sträcka ut mobilnäten till de många platser på jorden som saknar mobiltäckning, särskilt i utvecklingsländer.

Flera andra företag har liknande planer. Dit hör Facebook, Google and SpaceX.