2017-11-02

Intrum säljer verksamhet för nära 7 miljarder kronor


Inkassoföretaget Intrum säljer Lindorffs verksamheter i Danmark, Estland, Finland och Sverige samt Intrum Justitias verksamhet i Norge till Lowell för cirka 700 miljoner euro, motsvarande 6,8 miljarder kronor.


"Intrums ledning bedömer att försäljningen fullt ut kommer att uppfylla de åtaganden som gjordes till Europeiska kommissionen i samband med godkännandet av fusionen mellan Intrum Justitia och Lindorff den 12 juni 2017", skriver bolaget i ett pressmeddelande.