2015-04-01

Inköpschefsindex stiger


Inköpschefsindex, som speglar konjunkturen inom industrin, steg till 54,1 i mars, den högsta nivån sedan juli 2014.


I februari låg index på 53,3, skriver Swedbank och Silf i ett pressmeddelande.

Lyftet låg i linje med förväntningarna. Analytiker hade i snitt räknat med en indexnivå på 54,2 i mars enligt en Reuters-enkät.

Inköpschefsindex har legat över 50, skiljelinjen mellan växande och krympande ekonomi, i nästan två år.

Delindex för orderingången steg till 54,5, medan delindex för sysselsättningen steg till 52,9.

Delindex för produktionen lyfte med 2,6 enheter till 57,5.