2015-04-07

Inflationen uppe i 46 procent i Ukraina


Inflationen i krisdrabbade Ukraina nådde i mars 46 procent räknat på årsbasis, efter 11-procentig ökning i mars. Den månatliga inflationen var 5 procent februari och 3 procent i januari, visar siffror från landets statistikmyndighet.


Efter ett års väpnad konflikt mellan armén och proryska rebeller står Ukraina inför en rad problem: ekonomi-, industri- och energikris. Värst drabbat är den tunga industrin i landets östra del där produktionen sjunkit med en femtedel, inte minst som konsekvens av kraftigt fallande stålpriser.

Dessutom har valutan hryvnia sjunkit i värde med cirka 50 procent sedan årsskiftet som en följd av att utländska investerare flyr landet. Regeringen mottog i mars en första delbetalning på 5 miljarder dollar från Internationella valutafonden; sammantaget har fonden utlovat hjälp på 17,5 miljarder dollar.