2018-01-15

Högre produktion i näringslivet


Produktionsvärdet för det totala näringslivet ökade med 1,3 procent i november jämfört med oktober, enligt preliminära siffror från Statistiska centralbyrån (SCB). Jämfört med motsvarande månad året före steg produktionen med 6,6 procent.


Industrins produktion var oförändrad i november jämfört med månaden före och ökade med 6,1 procent jämfört med motsvarande månad 2016. Tjänstesektorns produktion var 1,6 procent högre jämfört med oktober och ökade med 7,1 procent i årstakt.

Industrins orderingång steg samtidigt med 2,6 procent på månadsbasis och med 7,9 procent på årsbasis.

ANNONS

Statistiken är korrigerad för kalendereffekter och säsongsvariationer.