2016-01-07

Förra årets börsuppgång utraderad


Det lyser rött av minussiffror på börsskärmarna i hela Europa. En ny krasch på Shanghaibörsen skakar om och sänker Stockholmsbörsen rejält.


Stockholmsbörsen har med ett kursras på cirka 4 procent på några dagar raderat ut hela fjolårets uppgång.

Ledande Europabörser faller också hårt. Och på räntemarknaden dyker svenska statsobligationer ned mot historiska bottennivåer. Räntan på en tvåårig svensk statsobligation har strax före lunch rasat till –0,52 procent, den lägsta noteringen sedan bottennivåerna i turbulensen i augusti i fjol.