2016-10-13

Fördubblad vinst för Kapp-Ahl


Klädföretaget Kapp-Ahl redovisar en vinst på 95 miljoner kronor före skatt för perioden juni–augusti.


Motsvarande period för ett år sedan gjorde Kapp-Ahl en vinst på 47 miljoner kronor.

Omsättningen för kvartalet, det fjärde i bolagets brutna räkenskapsår, var 1 248 kronor, att jämföra med 1 149 i fjol.