2015-03-27

Fler sjuka och arbetslösa är fattiga


Den relativa fattigdomen bland arbetslösa och sjuka har ökat kraftigt, enligt statistik från SCB som tidningen Arbetet redovisar.


År 2003 hamnade 9 procent i gruppen av dem under gränsen för att räknas som relativt fattiga i förhållande till resten av befolkningen. År 2013 hamnade 33 procent av de arbetslösa och sjuka där.

För att räknas som relativt fattig måste man ha en inkomst som är mindre än 60 procent av medianinkomsten, grovt uttryckt den vanligaste inkomsten, bland alla. En del av ökningen av gruppen relativt fattiga arbetslösa och sjuka kan bero på att andra har fått det betydligt bättre medan arbetslösa och sjuka har upplevt små förbättringar eller försämringar. Hans Swärd, professor vid socialhögskolan i Lund, säger till Arbetet att skyddsnätet inte längre fångar upp sjuka och arbetslösa som förr. Och ersättningarna har sänkts.