2015-09-18

Få nya rut-företag


Den ökande trenden för rut-företagen är bruten. De senaste åren har antalet företag som erbjuder hushållsnära tjänster ökat med i snitt nio procent per år, men hittills i år är ökningen bara 0,5 procent.


– Det är helt uppenbart att signalerna som regeringen sänder har en kraftig påverkan, säger Svensk Näringslivs vd Carola Lemne till SR Ekot.

Regeringen föreslår att taket för avdraget för rut-tjänster halveras och att färre tjänster omfattas.