2015-06-12

Dyrare att gå på krogen


Försäljningen i krognäringen ökade med 3,1 procent i april, räknat i volym.


Men branschen har också höjt priserna betydligt mer än inflationen. Räknat i värde ökade försäljningen med 6,1 procent jämfört med samma tid i fjol, enligt siffror från Statistiska centralbyrån (SCB).

Bäst gick det för snabbmats- och hotellrestaurangerna.