2015-04-30

Danske klår förväntningar


Danmarks största bank, Danske Bank med stor verksamhet även i Sverige, redovisar en kvartalsvinst som är betydligt bättre än väntat. Nettovinsten landade på 4 951 miljoner danska kronor, jämfört med 2 812 miljoner samma period i fjol.


Analytikernas förväntningar låg på 3 800 miljoner danska kronor.

Räntenettot steg från 5 155 miljoner till 5 313 miljoner danska kronor. Provisionsnettot steg desto mer, precis samma mönster som de svenska storbankerna redovisat.

Kreditförlusterna sjönk från 641 miljoner till 502 miljoner danska kronor.