2017-07-04

Daimler begär skadestånd från SKF


Den tyska fordonsjätten Daimler har inlett en domstolsprocess mot SKF:s tyska dotterbolag.


Daimler begär ersättning från SKF med ett belopp om åtminstone 59 miljoner euro, motsvarande 570 miljoner kronor, plus ränta och ersättning för kostnader, enligt ett pressmeddelande från SKF.

Bakgrunden är en uppgörelse med EU-kommissionen avseende överträdelser av europeiska konkurrenslagen. SKF var en av sex lagertillverkare involverade i kommissionens utredning.

"SKF är övertygad om att aktiviteterna som EU-kommissionens beslut avser inte har orsakat SKF:s affärspartners någon skada", skriver bolaget.