2015-06-05

Amerikanska aktier föll i värde


New York-börsernas viktiga index gick ned på torsdagen, delvis som följd av att osäkerheten består när det gäller Greklands skuldsättning och försenade återbetalningar.


Ny statistik visade också att produktiviteten i USA fallit kraftigt, jordbrukssektorn undantagen. Samtidigt försökte investerarna bedöma konsekvenserna av Internationella valutafondens krav på Federal Reserve att senarelägga räntehöjningar. Centralbanken bör inte höja räntorna innan det finns tydliga tecken på att löner och inflation är på väg upp, anser IMF.

Dow Jones industriindex föll 0,9 procent medan Nasdaqs kompositindex backade 0,8 procent.